LOTTIDAE
Especes : 83 Taxa : 92 (maj:18-01-06)

LOTTIINAE
Lottia
Lottia abrolhosensis Petuch 1979, ( 2 ) Bresil,
Lottia aconcaguina Ramirez 1974, ( 10 ) Chili,
Lottia antillarum Sowerby 1841, ( 10 25 ) Caraibes,
Lottia araucana (Orbigny 1839), ( 40 ) Chili,
Lottia bahamondina Ramirez 1974, ( 18 ) Chili,
Lottia bohmita Ramirez 1974, ( 10 ) Chili,
Lottia cassis Rathke 1833, ( 15 ) Canada,
Lottia ceciliana Ramirez 1974, ( 20 ) Chili,
Lottia chilota Ramirez 1974, ( 20 ) Chili,
Lottia choncina Ramirez 1974, ( 12 ) Chili,
Lottia dalcahuina Ramirez 1974, ( 10 ) Chili,
Lottia dalliana (Pilsbry 1891), ( 20 46 ) Californie,
Lottia digitalis Eschscholtz 1833, ( 30 ) Amerique N.O.,
Lottia dorsuosa (Gould 1859), ( 20 ) ,
Lottia gigantea (Sowerby 1834), ( 70 120 ) Californie,
Lottia heroldi Dunker 1861, ( 15 ) Japon,
Lottia immaculata (Lindberg & Lean 1981), ( 12 ) Galapagos,
Lottia instabilis (Gould 1846), ( ) Canada O. & U.S.A,
Lottia lacerata Ramirez 1974, ( 35 ) Chili,
Lottia langfordi Habe 1944, ( 13 ) Taiwan,
Lottia leucopleura Gmelin 1791, ( 10 15 ) Caraibes,
Lottia leucopleura jamaicensis Gmelin 1791, ( 10 15 ) Caraibes,
Lottia limatula Carpenter 1864, ( 25 50 ) Amerique N.O.,
Lottia margarita Ramirez 1974, ( 10 ) Chili,
Lottia mimica Lindberg & Lean 1981, ( 25 ) Galapagos,
Lottia mitella (Menke 1847), ( ) Galapag & Mexique,
Lottia mixta (Reeve 1855), ( 2 ) Austral S & Tasmanie,
Lottia onychitis (Menke 1843), ( 2 ) Australie O.,
Lottia orbignyi (Dall 1909), ( 35 ) Chili,
Lottia oyamai Habe , ( 6 ) Japon,
Lottia pelta Rathke 1833, ( 25 54 ) Amerique N.O.,
Lottia plana (Philippi 1846), ( 20 ) Chili,
Lottia rothi (Lindberg & Lean 1981), ( 20 ) Galapagos,
Lottia rothi fascicularis (Menke 1851), ( ) Galapagos, syn
Lottia ruginosa Ramirez 1974, ( 18 ) Chili,
Lottia scabra Gould 1846, ( 30 ) Amerique N.O.,
Lottia septiformis Quoy & Gaimard 1834, ( 20 ) Australie O.,
Lottia silvana Ramirez 1974, ( 20 ) Chili,
Lottia smithi Lindberg & Lean 1981, ( 25 ) Galapagos,
Lottia stanfordiana (Berry 1957), ( 20 30 ) Mexique O.,
Lottia strigatella (Carpenter 1864), ( ) Amerique N.,
Lottia subrugosa (Orbigny 1842), ( 20 25 ) Bresil,
Lottia testudinalis Mšller 1776, ( 25 40 ) Amerique N.E.,
Lottia testudinalis scutum Eschscholtz 1833, ( 25 50 ) Amerique N.O.,
Lottia variabilis (Sowerby 1839), ( 35 ) Chili,

Scurria
Scurria mesoleuca (Menke 1851), ( 20 35 ) Mexique O.,
Scurria parasitica (Orbigny 1847), ( 30 ) Chili,
Scurria scurra (Lesson 1830), ( 35 ) Chili,
Scurria viridula Lamarck 1819, ( 60 ) Chili & Perou,
Scurria zebrina Lesson 1831, ( 50 ) Chili,

Tectura
Tectura alta Oliver 1926, ( 8 ) Australie,
Tectura candeana , ( ) Cuba,
Tectura concinna Lischke 1870, ( 10 27 ) Japon,
Tectura conoidea Quoy & Gaimard 1834, ( 14 ) Australie O.,
Tectura corrodenta May 1920, ( 18 ) Australie & Tasmanie,
Tectura fenestrata (Reeve 1855), ( ) Canada E. & U.S.A,
Tectura filosa (Carpenter 1865), ( 1 ) Galapag Mexiq Panama,
Tectura flammea Quoy & Gaimard 1834, ( 17 ) Australie,
Tectura fragilis Sowerby 1823, ( 20 ) Nouvelle Zelande,
Tectura gloriosa Habe , ( 20 22 ) Japon,
Tectura incessa Hinds 1842, ( 10 20 ) Amerique N.O.,
Tectura mayi May 1923, ( 25 ) Australie,
Tectura persona Eschscholtz 1833, ( 25 45 ) Amerique N.O.,
Tectura petterdi Tenison & Woods 1876, ( 23 ) Queensland,
Tectura pileopsis Quoy & Gaimard 1834, ( 25 ) Nouvelle Zelande,
Tectura schrenckii Lischke 1868, ( 25 ) Chine & Coree,

PATELLOIDINAE
Patelloida
Patelloida alticostata (Angas 1865), ( 30 50 ) Australie,
Patelloida bellatula (Iredale 1929), ( 16 ) Austral & N.Guinee,
Patelloida conoidalis Pease 1868, ( 15 20 ) Indo Pacifique,
Patelloida cryptalirata (Mac Pherson 1955), ( 12 ) Australie,
Patelloida heteromorpha (Oliver 1926), ( 19 ) Queensland,
Patelloida insignis (Menke 1843), ( 30 ) Australie,
Patelloida latistrigata (Angas 1865), ( 18 ) Austral E & Tasmanie,
Patelloida lentiginosa Reeve 1855, ( 30 ) Ocean Pacifique,
Patelloida mimula (Iredale 1924), ( 20 ) Australie,
Patelloida mufria (Hedley 1915), ( 10 ) Australie,
Patelloida nigrosulcata (Reeve 1825), ( 30 ) Australie O.,
Patelloida profunda (Deshayes 1863), ( 14 20 ) Afrique S. & Maurice,
Patelloida pustulata Helbling 1779, ( 15 ) Floride & Antille,
Patelloida pygmaea Dunker 1860, ( ) Japon,
Patelloida pygmaea signata (Pilsbry 1901), ( 10 ) Japon,
Patelloida pygmaea signatoides (Kuroda & Habe 1971), ( 8 ) Japon,
Patelloida rosacea Carpenter 1864, ( 5 10 ) Amerique N.O.,
Patelloida roseoradiata Smith 1890, ( 5 6 ) Afrique S.,
Patelloida saccharina (Linne 1758), ( 15 50 ) Indo Pacifique,
Patelloida saccharina lanx (Reeve 1855), ( 19 ) Chine,
Patelloida saccharina saccharinoides Habe & Kosuge 1966, ( 25 50 ) Indonesie Philippine,
Patelloida saccharina stella Lesson 1830, ( 40 ) Australie,
Patelloida saccharina stellaris Quoy & Gaimard 1834, ( 20 25 ) Australie, syn.
Patelloida striata Quoy & Gaimard 1834, ( 15 35 ) Ocean Pacifique,
Patelloida victoriana (Singleton 1937), ( 30 ) Australie,
Patelloida virginea Muller 1776, ( 10 ) Manche,