HYGROMIIDAE
Especes : 33 Taxa : 35 (maj:18-01-06)

HYGROMIINAE
Hygromia
Hygromia cinctella (Draparnaud 1801), ( ) France,
Hygromia kovacsi (Varga & Pinter 1972), ( ) Hongrie,
Hygromia limbata (Draparnaud 1805), ( 15 ) Europe O.,
Hygromia tassyi (Bourguignat 1884), ( 9 11 ) France,
Hygromia tassyi gofasi Prieto & Puente 1992, ( ) France, syn.

Angiophala
Angiophala caelestimontana (Tzvetkov 1940), ( 16 ) , Kirgiz

Ciliella
Ciliella ciliata (Hartmann 1821), ( ) Europe,

Circassina
Circassina frutis Pfeiffer 1859, ( ) Caucase,

Euomphalia
Euomphalia appeliana (Mousson 1876), ( 16 ) Caucase,
Euomphalia strigella (Draparnaud 1801), ( 12 18 ) Europe,

Fruticocampylaea
Fruticocampylaea narzanensis (Krynicki 1836), ( 13 ) Russie, Ossetia

Metafruticicola
Metafruticicola berytensis (Ferussac 1821), ( 12 ) Syrie,
Metafruticicola fourousi (Bourguignat 1863), ( 15 ) Israel,
Metafruticicola joannis (Mortillet 1854), ( 15 ) Turquie,

Monachoides
Monachoides incarnata (Muller 1771), ( 12 16 ) Europe Centrale,
Monachoides vicinus (Rossmassler 1842), ( 12 15 ) Europe Centrale,

Perforatella
Perforatella bidentata (Gmelin 1788), ( 6 10 ) Europe E.,
Perforatella dibothryon (Kimakowicz 1884), ( 9 12 ) Roumanie,
Perforatella rubiginosa (Schmidt 1853), ( 6 ) France,

Portugala
Portugala inchoata (Morelet 1845), ( ) Espagne,

Pyrenaearia
Pyrenaearia cantabrica (Hidalgo 1873), ( ) Espagne,
Pyrenaearia carascalensis (Ferussac 1821), ( ) Espagne,
Pyrenaearia cotiellae (Fagot 1906), ( ) Espagne,

Stenomphalia
Stenomphalia ravergieri (Ferussac 1835), ( 10 ) Armenie,
Stenomphalia ravergieri transcaucasica (Mousson 1876), ( 10 ) Iran,

Urticicola
Urticicola umbrosa (Pfeiffer 1828), ( 10 13 ) Europe Centrale,

Zenobiella
Zenobiella subrufescens (Miller 1822), ( ) France,

TRICHIINAE
Trichia
Trichia hispida (Linne 1758), ( 10 ) Europe O.,
Trichia lubomirskii , ( 7 9 ) Europe Centrale,
Trichia plebeia (Draparnaud 1805), ( ) France,
Trichia sericea (Muller 1774), ( 6 ) Europe C.O.,
Trichia striolata (Pfeiffer 1828), ( 8 ) Europe C.O.,
Trichia unidentata Draparnaud 1805, ( 6 8 ) Europe Centrale,
Trichia villosa (Draparnaud 1805), ( ) Europe,

Leucozonella
Leucozonella rubens (Martens 1874), ( 15 ) Kazakhstan,